TIP
Ga naar
iProva
- Documenten
Privacyverklaring
Help
Aanmelden
'' is ingesteld als uw startportaal
Wijzigingenpaneel sluiten
Wijzigingen:  
CCS-JZ-Camerareglement (Versie 2)
Samenvatting

In dit interne reglement worden bepalingen aangegeven die tot een verantwoord en juist gebruik van het camerasysteem moeten leiden en de controle daarop mogelijk maakt.

Bekijk document
X