TIP
Ga naar
iProva
- Documenten
Privacyverklaring
Help
Aanmelden
'' is ingesteld als uw startportaal
Wijzigingenpaneel sluiten
Wijzigingen:  
CCS-JZ-General Purchase Conditions Stichting Hogeschool Rotterdam (Versie 1)
Samenvatting

General Purchase Conditions Stichting Hogeschool Rotterdam (Rotterdam University of Applied Sciences) regarding agreements and performance in the private (non-public) domain.

Bekijk document
X